Garbeau Damesmode behoudt het recht om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. Op het materiaal dat op Garbeau Damesmode te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom (met uitzondering van bepaalde (hyper)links). Het is voor bezoekers verboden om materiaal van de website openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Garbeau Damesmode en expliciete bronvermelding.

Garbeau Damesmode doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Garbeau Damesmode.

Garbeau Damesmode sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.